Saturday, 20 July 2024

Search: ฝันเห็นพระพิฆเนศเลขอะไร

ฝันเห็นพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ทำนายฝัน พร้อมเลขนำโชค เทพแห่งความสำเร็จ ทำนายฝัน พร้อมเลขนำโชค

10 Oct 2022
ทำนายฝันเห็นพระพิฆเนศ ไม่ว่าจะเป็น ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็แล้วแต่ถือว่าเป็นฝันมงคล เพราะพระพิฆเนศท่านเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงที่สุดองค์หนึ่งตามคติพราหมณ์-ฮินดู  ท่านเทพผู้ช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้อีกทั้งยังเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปวิทยาการ รวมถึงศาสตร์ทุกแขนงหากฝันเห็นพระพิฆเนศในช่วงเทศกาล คเณศจตุรถี หรือวันเกิดพระพิฆเนศมหามงคล ที่จะมีพิธีกรรมไหว้ขอพรบูชาระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันท