Friday, 21 June 2024

ห้ามคนท้องไปดูแม่คนอื่นคลอดลูก ลูกในท้องจะอายและไม่ยอมเกิดจริงหรือ

23 Dec 2022
344

ห้ามคนท้องไปดูแม่คนอื่นคลอดลูก ในยุคที่ยังไม่มีคำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ การตั้งครรภ์และการมีลูกเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ และมีความเกี่ยวพันกับพิธีกรรมความเชื่อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในยุคก่อนจะมีศาสนา ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับช่วงการตั้งครรภ์หลงเหลือให้เล่าขานสืบต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบันจำนวนมาก และในเรื่องความเชื่อส่วนมากเป็น

ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดนั้น เราได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ผู้ใหญ่บอกต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นั่นก็เพราะท่านเป็นห่วงเรา ไม่อยากให้เราและลูกน้อยในท้องต้องรับอันตราย ทำให้ในช่วงเวลาที่แม่ท้องมักโดนห้ามนู่นนี่นั่นอยู่เสมอแต่ก็ต้องบอกว่าความเชื่อโบราณของคนเฒ่าแก่ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันก็กลายเป็นเรื่องห้ามของคนท้องที่ไม่ให้แม่ทำอะไรหลายๆอย่างขนาดตั้งครรภ์

อย่างที่เราจะนำมาแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อว่า ห้ามคนท้องไปดูคนอื่นคลอดลูกเพราะโบราณว่ากันว่าถ้าแม่ท้องไปดูญาติพี่น้องเพื่อนหรือคนอื่นที่กำลังคลอดลูกอยู่แล้วจะทำให้คนที่กำลังคลอดอยู่คลอดยากคลอดไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่แม่และเด็กได้ถือว่ามีคนท้องเฝ้าดูจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ห้ามคนท้องไปดูแม่คนอื่นคลอดลูกลูกในท้องจะอายและไม่ยอมออกจริงหรือ

อย่างที่เรารู้กันดีว่าความเชื่อของโบราณมีมากมายหลายแบบเป็นกุศโลบายที่ป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเรา ดังนั้นหากเราะจะเชื่อและทำตามความเชื่อของโบราณเอาไว้บ้างก็คงจะดี

โดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งท้อง มีหลายสิ่งที่คนโบราณมักจะเตือนหรือห้ามทำ เพราะเชื่อว่าจะเป็นผลกระทบที่ไม่ดีต่อคุณแม่และลูกในท้องได้ และข้อห้ามอย่างหนึ่งที่เป็นความเชื่อของ คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนที่ ห้ามคนท้องไปดูคนอื่นคลอดลูกมีเหตุผลว่าจะทำให้เด็กในท้องอายแล้วยอมออกโดยเฉพาะแม่ที่เป็นลูกแฝดซึ่งทำให้ทารกเกี่ยงกันออกก่อน จนผลสรุปก็คือไม่ยอมออกด้วยกันทั้งคู่นั่นเองบ้างก็บอกว่าไม่ใช่เพราะแม่ที่กำลังคลอดลูกอยู่แม่ท้องที่ไปเฝ้าดูตอนนั้นเมื่อถึงเวลาตัวเองคลอดก็จะคอยคลอดยากไปด้วยถือเป็นคลิปที่ไม่ดีทำให้แม่ท้องทั้งสองฝั่งคลอดลูกยากนั่นเอง

การห้ามคนท้องไปดูคนอื่นคลอดลูก อาจดูไม่สมเหตุสมผลนักแต่ถ้ามองถึงเจตนาอันแท้จริงของคนเฒ่าคนแก่ก็คือไม่ต้องการให้แม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่รู้สึกว่าวิตกกับการคลอดลูกเพราะในสมัยก่อนการคลอดลูกส่วนใหญ่จะทำข้อโดยทำกันเองที่บ้านคล้ายกับที่เราเคยเห็นในละครหรือหนังภาพยนตร์ต่างๆ การที่แม่ท้องไปดูคนอื่นคลอดก็จะรู้สึกเจ็บปวดและทรมานจนตัวเองไม่กล้าคลอดเกิดความกลัวและเสียขวัญยิ่งหากมีโอกาสเห็นแม่คลอดลูกที่เสียชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีการตายทั้งกลมเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้เกิดภาพสะเทือนใจเกิดความหดหู่ส่งผลต่อจิตใจกลายเป็นความเครียดและมีผลต่อเด็กในท้องได้

เป็นที่ทราบกันว่าในระหว่างการตั้งครรภ์คุณแม่ต้องเจอเรื่องราวต่าง ๆ หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อระหว่างการตั้งครรภ์มีอะไรบ้างที่เราเพิ่งพูดกันไป หรือ “ความเชื่อหลังคลอด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณแม่ไม่ต้องการให้เกิดความเครียดหรือกังวลไป เพราะความเชื่อดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วมักเป็นกุศโลบายที่ดีของโบราณทั้งสิ้น ดังนั้นข้อห้ามนี้เป็นหลักจิตวิทยาที่คนสมัยก่อนบอกต่อๆกันมาเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม แม้ข้อห้ามดังกล่าวอาจจะไม่สมเหตุสมผลนักในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะในยุคนี้การแพทย์ได้มีการพัฒนาก้าวไกลช่วยในการคลอดลูกได้ไม่ยากเหมือนแต่ก่อนและเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์ก็จะไม่เกี่ยงกันออกไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้หรืออาจเป็นไปได้ยากแต่กุศโลบายต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นถ้าเข้าใจเหตุผลของอุบายที่จะช่วยลดความเครียดอย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรก็ควรใช้วิจารณญาณในการติดตามด้วยเสมอ