Saturday, 2 March 2024

ความเชื่อเกี่ยวกับแมวสามสีให้โชค

แมวสามสีเป็นแมวไทยที่เกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมาเป็นระยะเวลา เป็นแมวที่มีความเชื่อ เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของโชคลาภ ในปัจจุบันคนไทยนิยมเลี้ยงแมวด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไป เพื่อล่าหนู แต่ก็ไม่ใช่แค่แมว 3 สีเท่านั้น ที่มีความเกี่ยวโยงในเรื่องของโชคลาภแมวชนิดอื่นๆก็มีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภด้วยเช่นกัน

ลักษณะเด่นของแมว 3 สี

 แมว 3 สี หรือ Calico Cat เป็นการเรียกตามเอกลักษณ์และลักษณะที่สามารถเห็นได้หลัก ๆ แต่ไม่ใช่สายพันธุ์ของแมว สำหรับสีขนที่เราพบได้หลัก ๆ ก็มี 3 สี ได้แก่ ขาว ดํา และส้ม ตอนนี้ปัจจุบันสามารถพบเจอได้ทั่วไปลักษณะเด่นของแมว 3 สี พบได้บ่อยมีดังนี้

  • แมวสามสีนั้นมักเป็นแมวเพศเมียมากกว่าแมวเพศผู้
  • ขนสีขาวปกคลุมตัวเป็นบริเวณกว้าง ประมาณ 25-75% ของลําตัว
  • สีส้มอาจมีเฉดสีแตกต่างกัน เช่น ส้มอ่อน ส้มเข้ม น้ําตาลอ่อน น้ำตาลแดง เป็นต้น
  • ลวดลายและสีขนไม่ซ้ํากัน ทําให้แมว 3 สีแต่ละตัวมีความเป็นเอกลักษณ์

ขอให้เข้าใจตรงกันว่าแมว 3 สีไม่ได้เป็นสายพันธุ์แต่เป็นแมวทั่วไปที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ขนมี 3 สีตามที่กล่าวไป ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับแมวทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะพันธุ์แมวบ้านธรรมดา

ความเชื่อต่าง ๆเกี่ยวกับแมวสามสี

ความเชื่อเกี่ยวกับแมวสามสีมีหลากหลายขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น ความเชื่อที่พบได้บ่อย เช่น

แมวสามสีเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี

เชื่อกันว่าแมวสามสี เป็นสัตว์มงคลที่ช่วยปกป้องคุ้มครองคนที่เลี้ยงหรือเจ้าของของมันให้คลาดแล้วจากอันตรายรวมถึงยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่นำพาโชคลาภมาให้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าแมวสามสีเป็นสัตว์ที่สื่อกับเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บ้างเชื่อว่าแมวสามสีเป็นสัตว์ที่สามารถนำโชคลาภมาให้เจ้าของได้ในทุกๆ ด้าน เช่น โชคลาภด้านการเงิน โชคลาภด้านความรัก โชคลาภด้านสุขภาพ อีกด้วย

แมวสามสีเป็นสัตว์ที่สื่อกับโลกวิญญาณ

ความเชื่อที่มักพบมากในชาวเอเชีย อย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เชื่อกันว่าแมวสามสีเป็นสัตว์ที่สามารถติดต่อกับโลกวิญญาณได้ บ้างเชื่อว่าแมวสามสีเป็นสัตว์ที่คอยนำวิญญาณของคนตายไปสู่โลกหน้า บ้างเชื่อว่าแมวสามสีเป็นสัตว์ที่คอยปกป้องคุ้มครองวิญญาณของคนตาย

แมวสามสีเป็นสัตว์ที่มีพลังวิเศษ

ความเชื่อนี้พบได้ในประเทศแถบยุโรป เชื่อกันว่าแมวสามสีมีพลังวิเศษ เช่น พลังในการขับไล่สิ่งชั่วร้าย พลังในการปกป้องคุ้มครองเจ้าของ พลังในการนำโชคลาภมาให้เจ้าของ เป็นต้น

ความเชื่อเกี่ยวกับเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับแมว 3 สี

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับแมว 3 ที่เกี่ยวกับเรื่องของเลขนำโชคอีกด้วย โดยลชที่เป็นเลขประจำแมว 3 สี จะมีเลชเด่น ๆ คือ 389, 33 88 99, 38 39 83 89 93 98

  • เลข 3 เป็นตัวแทนของสีทั้ง 3 สีของแมว 3 สี คือ ขาว ดํา ส้ม ดังนั้นเลข 3, 33, 333 จึงเป็นเลขโชคของแมว 3 สี
  • เลข 9 เป็นตัวแทนของความโชคดี มีโชคลาภซึ่งเราสามารถพบเห็นอยู่บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเมื่อนําเลข 9 มาผสมกับเลข 3 จะเสริมสร้างพลังแห่งโชคลาภให้มากยิ่งขึ้น เช่น 389, 993 
  • เลข 8 เป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย เมื่อไรที่นำมาผสมกับเลข 3 และ 9 จะเสริมโชคลาภให้สมบูรณ์ เช่น 388, 899 

ดังนั้นหากใครได้พบเจอหรือเลี้ยงแมว 3 สีอยู่ ในบ้านหรือได้พบเจอ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือโดยบังเอิญ จงเตรียมตัวที่จะเป็นคนที่พบพาต่างความสุขมีแต่สิ่งดีๆ ความโชคดี เข้ามาในชีวิต นอกจากจะช่วยเสริมดวงชะตาแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์เรื่องแมว 3 สีให้โชคอีกด้วยถ้าบ้านไหนมีแมว 3 สี อยู่ ความเชื่อเกี่ยวกับแมวสามสีเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าความเชื่อนี้เป็นเรื่องจริง อย่างไรก็ตาม ควรใช้วิจารณญานในการติดตามด้วยนะ